Hvad betyder en afskrivning?

En afskrivning er oftest en postering i regnskabet, hvor værdien af for eksempel en genstand eller en aktiv bliver nedsat. Det kan for en simpel være en virksomheds produktionsmaskine eller andre aktiver, der mister værdi med tiden. Der findes både skattemæssige afskrivninger og regnskabsafskrivninger. 

Man kan lave afskrivninger på forskellige måder, der findes nemlig både saldometoden, lineær afskrivning og straksafskrivning. Dette er dog sædvanligvis arbejde for revisoren, der er tilknyttet virksomheden. Der vil blive lavet en regnskabsmæssig afskrivning, når der bliver lavet en værdiforringelse, der bliver fordelt over aktivets brugstid, altså den tid hvor aktivet bliver brugt. Dette giver altså et indblik i, hvordan aktiver bliver forringet med tiden. Skattemæssige afskrivninger bliver typisk benyttet i forhold til en virksomheds anlægsaktiver, så virksomheden kan få skattefradrag på værdiforringelser.