Hvad betyder debitor-rente?

Debitor-rente er et andet begreb for nominel rente eller effektiv rente. Også debitor-rente tager nemlig hensyn til renters rente og også antal af rentetilskrivninger om året. Dermed giver debitor-rente altså et meget reelt billede af omkostningerne på det pågældende lån.

Debitor-rente bliver ofte forvekslet med ÅOP, hvilket er en ukorrekt forveksling, da begreberne viser to forskellige ting. ÅOP er de Årlige Omkostninger i Procent, det vil sige, at ÅOP viser altså de Årlige omkostninger beregnet i procent i modsætning til debitor-rente. Debitor-rente viser den egentlige forrentning pr. år, altså renteomkostningerne på det pågældende lån med renters renter. Debitor-rente bliver altså ikke beregnet i procent. Ligeledes for ÅOP, bliver debitor-rente også altid beregnet pr. år.