Hvad betyder den korte rente?

Den korte rente er renten på et lån, der har en kort tilbagebetalingstid - eller har en kort resterende løbetid. Altså et lån der betales over en kort periode, og som der er kort tid før lån og renter skal tilbagebetales.

Der findes dog også lån med en lang rente. I modsætning til den korte rente er den lange rente en rente, der hører til lån med lang resterende løbetid. Begge renter kan svinge ligesom andre variable renter. Dog bliver den lange rente ikke kontrolleret af centralbankerne, hvilket den korte rente gør.