Hvad betyder den lange rente?

Den lange rente er renten på et lån, der har en lang tilbagebetalingstid - eller har en lang resterende løbetid. Altså et lån der betales over en længe periode, og som der stadig er lang tid før lån og renter skal tilbagebetales.

Ligeledes findes der også den korte rente. I modsætning til den lange rente er den korte rente en rente, der hører til lån med kort resterende løbetid. Begge renter kan svinge ligesom andre variable renter. Dog bliver den lange rente ikke kontrolleret af centralbankerne, hvilket den korte rente gør.