Hvad betyder en kreditor?

En kreditor er det omvendte af en debitor. Det vil sige, at en kreditor har penge til gode hos en debitor. En kreditor har altså stillet penge til rådighed til en debitor, som ikke har betalt, og debitoren er dermed i gæld hos kreditoren nu. Med hensyn til lån, så er det låneudbyderen, banken eller kreditinstituttet, der er kreditor for låntagere.

En kreditor kan være en privat person, en virksomhed eller en anden juridisk enhed. En kreditor har penge eller en anden vare/genstand til gode hos debitorer. Man er derfor kunne hos en kreditor som låntager, da man har kreditorens penge til rådighed uden at have betalt. Hvis man eksempelvis tager et realkreditlån til et hus er man debitor eller kunde hos et realkreditinstitut, som så vil være kreditor.